Componența

Directorul casei de cultură este Chicot Stanislav.

Numărul de lucrători 2.

Specializare

Instituție de cultura si divertisment, care dispune de o sala de festivități cu 650 de locuri.

Săptămânal sunt proiectate filme artistice.

Lunar sunt organziate concerte și activități culturale.

Componența

Biblioteca prestează servicii de împrumut la domiciliu a literaturii artistice și didactice

Specializare

Biblioteca dispune de:

  • sala multimedia cu 6 calculatoare;
  • sala de lectura;
  • centru de informare și educație continua dotat cu tehnologii pentru desfășurarea seminarelor și instruirilor.

Componență

Director artistic Chicot Stanislav

Merite

Laureați ai:

  • Festivalului ”La Nistru la mărgioară”;
  • Festivalului ”Ștefan cel Mare”.


Teatru de copii „Spiriduș”, activează pe lângă Casa de Cultura Telița.

Componență

Director artistic Chelmenciuc Diana.

Cercul dramatic este frecventat de 12 copii.

Merite

Teatrul este dublu laureat al concursului teatrelor școlare din Romania.

Componență

Conducător Chelmenciuc Diana.

Cercul de pictura are 17 discipoli cu vârsta de la 5-17 ani.

Specializare

Copii învăță diferite tehnici de pictură.

Periodic sunt organizate expoziții locale de pictura a copiilor.

Ansamblul de flueriști este format dintr-un grup de copii.

Centrul de creație își desfășoară activitatea în incinta ”Casei de cultură”.

Mașina de cusut: