Vezi informația despre GAL în versiunea PDF: Grupul de acțiune locală ”Serpentina Nistrului”.pdf

Ce este un Grupul de Acțiune Locală?

Grupul de Acțiune Locală (GAL) reprezintă parteneriatul constituit între reprezentanții sectorului public, societății civile și mediului de afaceri la nivel local, care determină direcţiile de dezvoltare a microregiunii. GAL este „motorul” de funcţionare în cadrul abordării LEADER.

Ce este LEADER?

Acronimul LEADER:

  • ro: Legături între acțiuni pentru dezvoltarea economiei rurale
  • fr: Liaison Entre Actions de Developpement de l´Economy Rurale
  • en: CLLD Community Led Local Development.

LEADER este o abordare și un instrument de dezvoltare inovativă. Reprezintă baza pentru succesul politicii UE de dezvoltare rurală la nivel local, din 1990. În baza unui succes de implementare de peste 25 ani, LEADER a devenit abordarea de bază și metodologia pentru dezvoltare rurală în 28 de țări UE. LEADER face parte din instrumentul de dezvoltare pre-aderare UE pentru agricultură și dezvoltare rurală (IPARD).

Scopul abordării LEADER este de a acorda sprijin şi a încuraja locuitorii din spaţiul rural în vederea evaluării oportunităţilor de dezvoltare pe termen lung a microregiunii. Intenţia este de a sprijini realizarea unor strategii integrate, cu soluţii inovative şi care asigură dezvoltarea sustenabilă a microregiunii prin:

  • protejarea și promovarea patrimoniului cultural şi natural local;
  • consolidarea economiei rurale;
  • îmbunătăţirea capacităţii administrative a comunităţilor locale.

Implementarea abordării LEADER în raionul Anenii Noi

Implementarea abordării LEADER în raionul Anenii Noi a fost posibilă grație proiectului „Consolidarea societăţii civile si a dezvoltării democratice locale în mediul rural din Republica Moldova” fiind susţinut de Ambasada Marii Britanii prin intermediul Fondului de Sprijin Strategic, care face parte din cadrul Programului Fondului pentru Buna Guvernare.

Misiune

Misiunea GAL-ului este de acționa pentru creșterea calității vieții locuitorilor prin susținerea spiritului civic și întreprinzător în domeniul turismului rural, antreprenoriatului social, afacerilor în diferite domenii și valorificarea patrimoniului cultural.

Viziune

Viziunea GAL-ului „Serpentina Nistrului”: „În anul 2022 teritoriul reprezentat de GAL „Serpentina Nistrului” este cunoscut prin atractivitatea locațiilor turistice, competivitatea activităților economice și activismul civic al populației.”

Scop

Scopul acestui proiect este de a spori nivelul participării civice şi a bunei guvernări la nivel local printr-o cooperare eficientă dintre reprezentanţii societăţii civile, sectorului public şi privat implicaţi în dezvoltare locală.

Obiective

Proiectul are următoarele obiective:

  • să înfiinţeze două GAL-uri în raioanele Străşeni şi Anenii Noi şi să consolideze legătura dintre reprezentanţii sectorul privat, public şi societatea civilă pentru dezvoltare locală, prin intermediul abordării LEADER;
  • să îmbunătăţească capacităţile partenerilor locali reprezentanţii societăţii civile, sectorului public şi privat pentru a participa direct la procesele de dezvoltare locală.

Plan Strategic

Plan strategic_Serpentina Nistrului_sumar.docx

Componența GAL-urilor „Serpentina Nistrului”

GAL-ul „Serpentina Nistrului” se compune din 5 localități rurale situate în vestul Republicii Moldova: Telița, Speia, Gura Bâcului, Calfa și Varnița. Populația totală a GAL-ului este de aproximativ 13 mii de locuitori. Toate 5 localități, din punct de vedere al structurii administrativ-teritoriale, fac parte din raionul Anenii Noi.

Localitățile Speia, Gura Bâcului, Telița și Varnița sunt amplasate pe malul râului Nistru. În această regiune, râul Nistru face o șerpuire, fapt care a influențat la formularea denumirii GAL-ului. Localitățile de pe malul Nistrului dispun de plaje, zone verzi de pădure și peisaje deosebite.

Satele din cadrul GAL-ului „Serpentina Nistrului” au o istorie și o cultură bogată. Comuna Calfa este localitatea în care obiceiurile locale și naționale sunt păstrate și promovate în cadrul diferitor evenimente culturale, nu doar la nivel regional, dar și național. Specificul GAL-ului este caracterizat de bucătăria locală tradițională.

Microregiunea se evidențiază prin multitudinea locurilor istorice, descrise frumos în legende și povești, precum: conacul Drăgălina, monumentul boierului Leonard, tabăra regelui suedez Carol al XII-lea, bisericile vechi cu istorii deosebite... Acest lucru explică faptul că una dintre principalele direcții de dezvoltare a microregiunii reprezintă dezvoltarea și promovarea turismului rural.

Unul dintre avantajele GAL-ului este poziționarea satelor în imediata aproapiere de traseele regionale, ceea ce influențează pozitiv dezvoltarea mediului local de afaceri. Totodată, clima favorabilă, solul fertil și sursele de apă ale râului Nistru, precum și lacurile locale sunt importante pentru dezvoltarea agricolă și rurală.

Cea mai importantă resursă a GAL-ului sunt oamenii care locuiesc pe acest teritoriu: oameni activi, deschiși, harnici, cărora le pasă de viitorul copiilor, localității și a țării