Comuna Telița este unitatea administrativ teritorială cu personalitate juridică din raionul Anenii Noi, Republica Moldova, formată din satele Telița și Telița Nouă.

Legendă

În una din legende se spune că ar fi existat un tei frumos la umbra căruia se făceau hore. O tânără dansatoare a fost numită teița, fiind comparată cu teiul frumos. Fără altrerația literelor oamenii au început să-i spună Teița și localității de pe malul Nistrului, însă de la o vreme ei i-au zis Telița în loc de Teița. Documentele vechi în care pentru prima dată este atestat toponimul dat nu sunt deocamdată bine precizate.

Istorie

Din cele mai vechi vremuri telițenii se ocupau cu creșterea vitelor, a cailor, dar și a vacilor, oilor. Avînd condiții prielnice pentru legumărit s-au îndeletnicit și cu legumicultura, pomicultura, deși dealurile de mai aproape toate erau acoperite cu păduri și doar în valea Nistrului erau locuri bune de semănat și de cultivat culturi agricole. Locurile au fost de multe ori pustiite de cotropitorii care năvăleau mereu de peste Nistru sau din partea din vale a rîului. Din aceste considerente satul mereu și-a schimbat vatra. Băștinașii au început să-și edifice case mai spre apus, adică aproximativ pe locul unde se află satul și în zilele noastre. Oamenii din această localitate mai practicau pescuitul în rîul Nistru, o îndeletnicire care îi aproviziunau pe mulți cu pește pentru alimentație și pentru schimb comercial.

Din anul 1834 și pînă în anii 20 ai secolului XX Telița este centru de volodte (plasă), centru administrativ regional . Aici veneau cu anumite probleme țăranii tocmai din Delacău, Cobusca, Roșcana, Speia și Șerpeni. Intra în componența volostei Gura Bîcului și Varnița. Dacă ne teleportăm direct la mijlocul sec. XX și deschidem Catalogul victimelor totalitarismului comunist cât și Cartea Memoriei vom vedea că ele ne mărturisesc că multe nume de familie din această localitate începând cu Alexei Crangă și terminând cu Volos și Voloșenco au fost victimizate (treceti la lista cu persoanele victimizate).

Mențiuni din ”Dicționarul Geografic al Basarabiei”

Satul Telița a existat ca localitate din sec. XI, prima atestare documentară datează cu anul 1443, conform descrierii din Dicționarul Geografic al Basarabiei din anul 1904 de Zamfir Arbore.

Mențiuni din eseul ”Sate și fapte”

Comun Telița la fel a fost menționată și în eseul “Sate și fapte” de autorul Valerian Ciobanu. În continuare file din eseu:

”Un sat din estul raionului Anenii Noi, pe malul drept al Nistrului, puțin mai la vale de o cotitura impresionantă a fluviului în apropierea satelor Speia pe malul drept și Speia de pe malul stîng al Nistrului, cu latitudinea nordică 46.9569 și longitudinea estică de 29.3038 grade. Se află la o altitudine de circa 57 metri deasupra nivelului mării. Se învecinează și cu satul Roșcani din același raion Anenii Noi”.

(vol. 12, pag. 484 – 498)

Eseul menționează că satul a fost sediul kolhozului în numele lui Gr. I. Kotovski , fiind specializat în creșterea cerealelor, viticultură, pomicultură, în creșterea animalelor și legumicultură.

Mențiuni din ”Trudî Bessarabscoi gubernskoi arhivnoi comissii”

Despre Telița nu s-a prea scris regulat în revistele și ziarele vremii. S-a scris doar sporadic.

Am găsit o relatare despre sfințirea bisericii din satul Telița, Anenii Noi, semnată de preotul V. Goreanu la 30 noiembrie 1999. Prima relatare referitor la biserica din sat datează din anul 1805.

Clădirea bisericii era din lemn. Era neîncăpătoare ca să nu spunem strîmtă și atunci s-a luat decizia de a fi edificata o alta biserica care sta și astăzi temelie spiritualității din sat.

(vol. nr.3. Chișinău, 1907, f. 151).

Mențiuni din alte surse

Dacă cercetăm istoria de secole a localității aflăm că ea este învăluită în mistere, deși data atestării evocată de Vladimir Nicu și de către Anatol Eremia ne duce în trecutul îndepărtat și nebulos. Mai tîrziu noi constatăm că satul dat a fost și o localitate de frunte în voloste, fiindcă centrul de voloste era chiar în Telița și în componența căreia intrau satele Gura Bîcului, Roșcani, cît și alte localități. Satul dat este mai vechi decît Speia și decît alte localități de pe malul Nistrului din cursul inferior.

Deocamdată despre această localitate încă nu a fost publicată nici o carte, dar o lucrare de investigare a istoriei a fost făcută de un absolvent al Facultății de istorie. Cu regret, din această lucrare noi nu putem să prezentăm adevărata istorie seculară a satului. Cert este că satul a existat în ciuda tuturor greutăților.