Comuna Telița este unitate administrativ-teritorială de nivelul întâi din componența raionului Anenii Noi, formată din satele Telița și Telița Nouă, cu satul reședință Telița.

Puterea locală aparţine comunităţii, care o exercită, în condiţiile stabilite de Constituţie şi de legile ţării, prin autorităţile publice reprezentative.

Autorităţile reprezentative ale colectivităţii locale din comuna Telița sunt: Consiliul local şi Primarul.

Funcționare și organizare

Sediul primăriei comunei Telița, se află pe str. M. Eminescu, MD- 3565.

Organizarea şi funcţionarea Consiliului Local din comuna Telița este reglementată prin ”Statutul Comunei Telița”, raionul Anenii Noi, Republica Moldova, aprobat prin decizia Consiliului Comunal Telița din 14 iunie 2016.

Consiliul Comunal Telița este o autoritate reprezentativă şi deliberativă a populaţiei. Aceasta este aleasă în vederea soluţionării problemelor de interes local. Atribuţiile acestora sunt prevăzute de Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”.

Modul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Telița se stabileşte prin Regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin hotărârea acestuia.

Consiliul local are drept de iniţiativă şi decide, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care ţin de competenţa altor autorităţi publice

Consilierii primăriei satului Telița

 1. Frunza Ion (PLDM)
 2. Cracan Svetlana (PLDM)
 3. Fricatel Vasile(PLDM)
 4. Sarbu Nina (PLDM)
 5. Lungu Ludmila (PCRM)
 6. Flocea Nelea (PDM)
 7. Ipati Viorica (PDM)
 8. Botnari Oleg (PDM)
 9. Frunza Dumitru (PDM)

Lista membrilor din consiliul sătesc

 1. Frunza Ion Dionis;
 2. Flocea Nelea, Boris;
 3. Cracan Svetlana Ion;
 4. Lungu Ludmila Alexei;
 5. Ipati Viorica Vladimir;
 6. Fricaţel Vasile Ilie;
 7. Botnari Oleg Anton;
 8. Sîrbu Nina Vasile;
 9. Frunza Dumitru Valentin.

Consilierii locali se aleg prin votul liber exprimat, egal, direct şi secret al cetăţenilor care au domiciliul stabil în comună.