Treci la lista cu Anunțuri și Știri

ANUNȚ PUBLIC privind aprobarea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului a activității planificate

28/iul./2023

ANUNȚ PUBLIC

privind aprobarea deciziei etapei de evaluare prealabilă

a impactului asupra mediului a activității planificate

S.R.L. „Sandina Service” anunță publicul interesat, despre aprobarea și emiterea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului, de către Agenția de Mediu, în cadrul procedurilor de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului prevăzută de Legea nr. 86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, cu modificările ulterioare pentru activitatea planificată „Instalarea turbinei eoliene cu puterea totală de 2,0 MW pe terenul cu nr. cadastral 1043105,052 din extravilanul s. Telița r-nul Anenii Noi”.

Decizia de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției de Mediu din mun. Chișinău, str. Albișoara 38, precum și la următoarea pagină web oficială: https://am.gov.md/.

Publicul interesat poate consulta la cerere, conținutul informației din cererea de evaluare prealabilă, și depune propuneri/observații la sediul Agenției de Mediu.

Observațiile publicului, expusă în formă scrisă, se primesc zilnic la sediul Agenției de Mediu.