Treci la lista cu Anunțuri și Știri

Primaria Telita face apel de Cereri a Ofertelor de Pret

15/nov./2022

Achizitia are loc in cadrul Proiectului "Modernizarea serviciilor de apa si canalizare in comuna Telita", implementat cu suportul Ambasadei Japonia in cadrul Programului Kusanone.

Agentii economici sunt invitati sa expedieze oferte de pret pentru achiiztii de echipament pentru tratare si filtrare a apei potabile pentru IP Gimnaziu-Gradinita Telita.

CERERE A OFERTEI DE PREȚ PENTRU ACHIZIȚIONAREA SI INSTALAREA

ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE DE PURIFICARE A APEI POTABILE

INSTALATE LA IP GIMNAZIU-GRADINITA TELITA

I. Informație generală

OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Echipament de tratare si purificare a apei potabile cu clorinare pentru consum intern la IP Gimnaziu Gradinita Telita, constituit In baza parametrilor sanitari de la analiza de laborator a calitatii apei, cu scop d eimbunataire a calitatii apei.

DENUMIREA BENEFICIARULUI

inclusiv nume și date de contact, adresă, e-mail (obligatoriu)

Primaria s.Telita, raionul Anenii Noi

Adresa: s.Telita, raionul Anenii Noi

Tel 026531217

Email: primaria.telita@mail.ru

II. Instrucțiuni pentru furnizori

VALABILITATEA OFERTEI

30 zile calendaristice

CRITERIUL DE ADJUDECARE

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic

CONDIȚII DE TRANSMITERE

Oferta pregătită conform Anexei nr. 1 Caiet de Sarcini va fi transmisă pe e-mail

primaria.telita@mail.ru

III. Cererea ofertei de pret pentru echipament

No

Denumire echipament

Unitate de masura

cantitate

pret

1

Sistem de filtrare cu carbune

buc

1

2

Dedurizator tip coloana cu rasina pentru eliminarea amoniului din apa

buc

1

3

Pompa de dozare hipoclorit

Basic+rezervuar+debitmetru cu impuls

buc

1

4

Rezervor de reactii

buc

1

5

Rezervor de stocare cu capacitate 1 m3

un

1

6

Pompa autonoma de pompare spre filtru ( inox, presiune 5 atm, capacitate 4-5 m3/ora)

un

1

7

Sistem de osmoza cu rezervor p/u sistem cu osmoza inversa

cmplt

1

8

Sistem de dezinfectie

cmplt

1

9

Filtre UV

cmplt

1

10

Pastile de sare pentru dedurizator

buc

8

11

Complet materiale de conexiune(teava, fiting,robinet etc)

cmplt

1

IV. Caracteristici tehnic

A) Echipamentul propus spre instalare urmeaza obligatoriu sa detina Certificate de calitate si Certificate de garantie

B) In oferta de pret este neaparat obligatoriu sa fie indicate si costurile de

Echipament si Servicii instalare sistem

set

1

Alinierea cu rețelele de apa/ canalizare

set

1

Punere în funcțiune

Perioadă de garanție

Minimum _____2 ani

Livrare

Localitatea Telita, raionul Aneii Noi ☐

V. Perioada de depunere 10 noiembrie - 20 noiembrie 2022, pe adresa de emal primaria.telita@mail.ru

VI. MENTIUNI: Proiect sustinut de Ambasada Japoniei in cadrul programului de Grant Kusanone, scutit de plata TVA conform Hotaririi Guvernului