AO Uniunea Primăriilor pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE
Inapoi

AO Uniunea Primăriilor pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE

Forma de activitate: ONG

Genul de activitate: Asocierea între primari în scop de implementare cu succes a directivelor UE în procesul de implementare a Acordului de Asociere RM-UE la nivel local

Director / Președinte: Russu Rodica

Descriere

Membri

Primariile Telita, Speia, Serpeni, Calfa, Delacheu, Varnita din raionul Anenii Noi.

Scop și Obiective

AO Uniunea Primariilor pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE la nivel local a fost constituită în luna mai 2016 având ca scop:

 • asocierea între primari în scop de implementare cu succes a directivelor UE în procesul de implementare a Acordului de Asociere RM-UE la nivel local;
 • să promoveze dezvoltarea şi integrarea economică pe baza unor valori comune și a unor legături strânse, inclusiv prin creșterea participării membrilor la consultările politicilor, programelor UE pentru nivel local;
 • să consolideze cadrul pentru un dialog consolidat în toate domeniile de interes reciproc, care să permită dezvoltarea unor relații strânse între părți;
 • să contribuie la consolidarea democrației și la stabilitatea economică și instituțională;
 • să creeze condiții prielnice pentru îmbunătățirea relațiilor economice și comerciale, inclusiv prin instituirea unei cooperări ce ţine de piaţa muncii, consolidarea infrastructurii de business, infrastructurii rutiere, energetice etc.;
 • să creeze condiții prielnice pentru o cooperare tot mai strânsă în alte domenii de interes reciproc;
 • să conlucreze pentru creșterea abilitaților și competențelor funcționarilor primăriilor pentru implementarea cu succes a directivelor UE pentru Moldova;
 • sa acorde o atenție deosebită modernizării și dezvoltării funcțiilor executive, cu scopul de a oferi servicii de calitate pentru cetățenii;
 • dezvoltarea instituțională și funcțională a autorităților publice pentru a spori eficiența activității acestora și pentru a asigura un proces de luare a deciziilor și de planificare strategică eficient, participativ și transparent;
 • modernizarea serviciilor publice, inclusiv introducerea și punerea în aplicare a e-guvernanței, în vederea creșterii eficienței furnizării de servicii pentru cetățeni și a reducerii costurilor aferente desfășurării de activități economice;
 • crearea unui corp al funcționarilor publici profesionist, bazat pe principiul responsabilității manageriale și pe delegarea eficace a autorității,
 • promovarea valorilor etice în rândul funcționarilor publici;
 • sa contribuie la îmbunatățirea înțelegerii mecanismelor fundamentale ale economiei fiecăreia dintre ele;
 • promovarea unor politici economice pertinente pentru economiile de piață funcționale, precum și elaborarea și punerea în aplicare a acestor politici economice;
 • sa instituie un mecanism eficient pentru schimbul de informații privind politicile economice și reformele structural la nivel local, precum și privind rezultatele și perspectivele economice și strategiile de dezvoltare economică zonale;
 • schimbul de expertiză în sfera macroeconomică și macrofinanciară, inclusiv în ceea ce privește finanțele publice, evoluția și reglementările aferente sectorului economic, și cele privind cursul de schimb, asistența financiară externă și statisticile economice.