Treci la lista cu Anunțuri și Știri

Oportunitate de finantare pentru locuitorii com.Telita

26/iun./2020

„Finanțare pentru dezvoltare rurală

pentru susținerea dezvoltării locale, pe teritoriul GAL „Serpentina Nistrului” pe teritoriul

s. Varnița, s. Gura Bîcului, s. Speia, com. Telița, com. Calfa

GAL „Serpentina Nistrului” lansează Apelul de propuneri de proiecte. Apelul este destinat susținerii proiectelor și inițiativelor de dezvoltare rurală la nivel local, implementate de rezidenții teritoriului GAL „Serpentina Nistrului”, prin acordarea unei contribuții financiare pentru implementarea proiector locale ce sprijină Strategia de Dezvoltare Locală GAL. În anul 2020 Adunarea generală GAL a aprobat pentru susținere financiară următoarelor priorități de dezvoltare:

-Diversificarea economiei locale

-Dezvoltarea turismului rural

La concurs pot participa:

  • Organizațiile și instituțiile din sectorul public, antreprenorial și civic, care au adresă juridică pe teritoriul GAL „Serpentina Nistrului”;
  • Grupurile de organizații și/sau instituții, asociate pentru implementarea unui proiect de dezvoltare locală a GAL, care au adresă juridică pe teritoriul GAL „Serpentina Nistrului”;
  • În cazul reprezentanților sectorului civic fără statut de persoană juridică pot participa persoanele fizice cu domiciliul pe teritoriul GAL „Serpentina Nistrului” și grupurile locale de inițiativă, formate din locuitorii localităților, care intră în componența GAL „Serpentina Nistrului”;

În cazul reprezentanților sectorului antreprenorial fără statut de persoană juridică pot participa persoanele fizice ce desfășoară activitatea economică pe teritoriul GAL în conformitate cu legislația RM, de exemplu, GȚ, ÎI. În cazul start-up-urilor, care încă nu posedă înregistrare, aceștia se obligă să-și înregistreze activitatea economică în modul stabilit de lege până la semnarea contractului de finanțare.

Cum puteți aplica:

  • Studiați Regulile de participarepentru a afla mai multe detalii despre concurs și criteriile de eligibilitate.
  • Completațiaplicația de finanțareși bugetul.

Regulile de participare, modelul aplicației și bugetului le puteți obține de la managerul GAL

Budiștean Svetlana, nr. tel. 069958428, email: serpentina2018@gmail.com

Depunerea propunerilor de proiect:

Propunerile de proiect pot fi prezentate până la data de 10.07.2020, ora 17:00, la adresa de e-mail: serpentina2018@gmail.com, cu mențiunea Propunere de proiect – LEADER 2020, sau pe suport de hârtie la adresa: MD 6539, r. Anenii Noi, s. Varnița, str. Tighina nr.64, etajul 2, biroul 21.

Dacă apar întrebări și/sau neclarități sau aveți nevoie de o consultație vă rugăm să vă adresați laBudiștean Svetlana – managerul GAL „Serpentina Nistrului”, la adresa de e-mail serpentina2018@gmail.com, sau la nu

mărul de telefon 069958428.