Treci la lista cu Anunțuri și Știri

Angajare director centru social pentru copii "Casa generatiilor", din satul Telita

23/mar./2020

Program de lucru de la 14:00 pina la 18:00 (luni-vineri).

Responsabilitati:

În procesul asigurării bunei funcţionări a serviciului, directorul va asigura:

a) respectarea drepturilor copiilor plasaţi în serviciu;

b) funcţionarea serviciului în corespundere cu standardele minime de calitate;

c) planificarea, organizarea şi coordonarea activităţii Centrului;

d) monitorizarea calităţii serviciilor prestate;

e) managementul resurselor umane;

f) reprezentarea serviciului în raport cu alte persoane, instituţii, servicii, autorităţi;

j) elaborarea planului de dezvoltare a serviciului;

k) Monitorizarea procesului de prestare a serviciilor;

i) întocmeşte rapoarte lunare, trimestriale, semestriale şi anuale de activitate care sînt prezentate APL si structurii teritoriale de asistenţă socială.

- Execută și alte sarcini atribuite de Statutul Centrului si legislatia in vigoare;

Așteptări faţă de candidaţi:

- Experiență practică în domeniul administrarii institutiilor publice din domeniul de educatie sau asistenta sociala de minimum doi ani

- Motivație și empatie în lucrul cu copii in situatie de risc si familiile beneficiarilor, dinamism, capacitate de organizare, entuziasm și seriozitate;

- Capacitatea de interacțiune și comunicare eficientă cu beneficiarii, cu membrii echipei de lucru și persoane terțe;

- Orientare spre rezultat, angajament față de echipă, punctualitate, flexibilitate.

- Studii în domeniul asistenței sociale, pedagogie sau psihologie ar prezinte un avantaj;

- Cunoaşterea limbii de stat - obligatoriu, (engleză – avantaj)

- Cunoştinţe de operare PC;

Prsoanele interesate pot depune dosarul in format electronic la adresa mediavesteuropa@mail.ru, cu indicare la Subiectul mesajului Concursde angajare, pina la data de 10 aprilie.

Dosarul va contine: CV, scrisoarea de motivare (limba Română), copia diplomei de studii

Pentru informații suplimentare: 069142091; 026531217