Treci la lista cu Anunțuri și Știri

„Programul de Granturi Mici - Ediția Rurală 2019: LEADER”.

23/mai/2019

GAL „Serpentina Nistrului” LANSEAZĂ apel de propuneri de proiect. Apelul este destinat beneficiarilor din localitățile: Varnița, Gura Bîcului, Telița, Speia, Calfa și susține inițiativele de dezvoltare rurală la nivel local, desfășurate de organizații și locuitorii locali pe teritoriul GAL-ului „Serpentina Nistrului” și anume sub forma unei contribuții financiare pentru implementarea proiector locale ce sprijină Planul Strategic de Acțiuni aprobat de GAL.

În baza planului de acțiuni pentru anul curent, GAL susține proiectele locale destinate implementării următoarelor priorități de dezvoltare:

  • Suport pentru afacerile mici și mijlocii
  • Modernizarea infrastructurii și serviciilor publice
  • Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor turistice.

La concurs pot aplica:

  • Organizațiile și instituțiile din sectorul public, organizațiile societății civile și întreprinderile din sectorul antreprenorial sau reprezentanțele acestora, care au adresă juridică pe teritoriul GAL „Serpentina Nistrului”.
  • Grupuri de organizații din același sector și/sau sectoare diferite asociate pentru implementarea unui proiect de dezvoltare locala a GAL, care au adresă juridică pe teritoriul GAL „Serpentina Nistrului”.
  • Persoanele fizice cu domiciliul pe teritoriul GAL „Serpentina Nistrului”.
  • Grupuri locale de inițiative formate din locuitorii localităților ce formează GAL „Serpentina Nistrului”.
  • Organizațiile regionale sau naționale (organizațiile sau instituțiile din sectorul public, sectorul antreprenorial și societății civile) care au subdiviziuni sau reprezentanțe pe teritoriul GAL „Serpentina Nistrului”.

Cum puteți aplica:

  • Studiați Regulile de participare pentru a afla mai multe detalii despre concurs şi criteriile de eligibilitate (Regulile le puteți obține de la Budiștean Svetlana, manager GAL, tel. 069958428, email: serpentina2018@gmail.com sau budisteansvetlana@gmail.com).
  • Completați Formularul de cerere și Bugetul (Formularul și modelul de buget le puteți obține de la Budiștean Svetlana, manager GAL, tel.069958428, email: serpentina2018@gmail.com sau budisteansvetlana@gmail.com)

Depunerea propunerilor de proiect:

Propunerile de proiect pot fi prezentate până la data de 15.06.2019 ora 23:59 în format PDF, la adresa de e-mail: serpentina2018@gmail.com sau budisteansvetlana@gmail.com, cu mențiunea concurs de granturi sau pe suport de hârtie până la ora 17:00, la adresa: rl Anenii Noi, s. Varnița, str. Tighina 64, et.II, bir. 21. Dacă apar întrebări și/sau neclarități vă rugăm să vă adresați la Budiștean Svetlana, manager GAL „Serpentina Nistrului” la e-mailul serpentina2018@gmail.com sau budisteansvetlana@gmail.com, sau la numărul de telefon 069958428.